naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
naše obec
zastupitelstvo
úřední hodiny
kultura
výlety
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

okolí obce

Vítání občánků

kultura


V obci byl v roce 2007 založen několika nadšenci klub “ Františka dobroty“, který provozuje svoji činnost zatím dvakrát týdně v prostorách kulturní místnosti obecního úřadu. Jeho členové jsou nejaktivnějšími občany při pořádání akcí na zvelebování obce a ušetřili nemalé peníze z rozpočtu obce za rok 2007 a nejinak tomu bude i v roce 2008. Členové tohoto klubu odpracují každý rok bezplatně několik desítek hodin při akcích na zvelebení obce. 
- Klub byl založen v r. 2007 a v současné době má 60 členů.
- Činnost probíhá zejména v pátky a soboty, výjimkou nejsou ani jiné dny.
- V klubu probíhá sledování sportovních přenosů, případně brigádnická činnost a jiné/.
- Oblíbené jsou večery při posezení s country kapelou.
- Všestranně se podílejí na rozvoji obce zejména při zkvalitňování života v obci. Bližší údaje jsou uvedeny v části „Vyhodnocení činnosti obce Janovice v Podještědí za rok 2007“,
- Stejně kvalitně a za stejné ceny jako členové jsou obsluhováni i hosté /příchozí návštěvníci, turisté/. Zejména pro cykloturisty zde bude v roce 2008 zavedena služba bezplatného zapůjčení potřeb na drobné opravy jízdních kol.
- Členové klubu tímto nevyčerpávají okruh svých činností a rádi přijmou od každého náměty jak činnost dále zlepšovat,
- Jsou garantem plnění plánu kulturně společenských akcí schválených Zastupitelstvem obce Janovice v Podještědí na daný rok.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

nové fotografie

Stezka odvahy

Na kole do okolí Janovic
Na kole do okolí Janovic
Rybářské závody
Rybářské závody
Mikuláš
Mikuláš
Turnaj v malé kopané
Turnaj v malé kopané
Dětský den 
Dětský den
Na kole do okolí Janovic
Na kole do okolí Janovic
Rybářské závody
Rybářské závody
Kulturní místnost
Kulturní místnost